Ondernemer en inkomen

Op deze pagina wordt intern kennis gedeeld over de inkomensbeoordeling van ondernemers.

Voor de inkomensbeoordeling van ondernemers worden uitgangspunten en correctieposten meegenomen. Bij de meeste geldverstrekkers is niet transparant welke dit zijn. Uitzonderingen zijn onder andere BLG en ABN Amro (Kredietgids, zoeken op ondernemer). Waar houden partijen in het algemeen rekening mee?

 • Solvabiliteit: de meeste geldverstrekkers eisen een solvabiliteit van 25%. Uitzonderingen zijn ABN (20%) en MUNT (10%). Let op: bij veel partijen geldt deze eis niet alleen nu maar ook de afgelopen 3 jaar
 • Correctie goodwill. Heeft de onderneming goodwill op de balans? Dan wordt deze gecorrigeerd. Dit heeft een negatief effect op de solvabiliteit. Bij de meeste partijen wordt de afschrijving goodwill niet gecorrigeerd
 • Worden er boekwinsten gemaakt? Deze worden verwijderd
 • Negatieve kosten. Negatieve kosten zijn opbrengsten, bij veel partijen worden deze verwijderd
 • Aftoppen uitschieters. Bij hoge (positieve) afwijkingen van de winst wordt afgetopt. Hierdoor valt het gemiddelde lager uit
 • Correctie lease-auto. Veel geldverstrekkers corrigeren de bijtelling van de lease-auto. Obvion laat dit achterwege indien <20% van de winst, Rabobank corrigeert dit helemaal niet
 • Overwinst uit BV. Lang niet alle geldverstrekkers nemen niet uitgekeerde overwinsten mee als bestendig inkomen. Rabobank doet dit wel (mits passend binnen liquiditeits- en solvabiliteitseisen), ABN voor 73% en ING in beginsel niet

 

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste beperkingen van aanbieders op een rij gezet. Check deze voor gebruik ivm regelmatige veranderingen

ASR:

 • ASR neemt 80% van de winst mee als toetsinkomen
 • g.v. geen 3 kalenderjaren: prognose
 • 101% MW financiering

NIBC

 • NIBC neemt bij <3 jaar 90% (12-24 mnd) of 75% (<12 mnd) van de winst mee
 • 101% MW

AEGON

 • 90% MW
 • Prognose obv voorleg

Obvion

 • 90% MW i.g.v. meenemen prognose jaar

Florius

 • Zelfstandig 12-24 maanden: 75% winst als toetsinkomen
 • 101% MW

BLG

 • Zelfstandig 12-24 maanden: 75% winst als toetsinkomen
 • 101% MW