Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. KleineStaarman Advies hanteert hiervoor de volgende klachtenprocedure.

  1. U dient uw klacht schriftelijk in bij ons. Dit kan via de mail (bram@klst-advies.nl) of via de post.
  2. Binnen 2 weken ontvangt u een ontvangstbevestiging
  3. Binnen 8 weken ontvangt u een inhoudelijke, schriftelijke reactie op uw klacht
  4. Als wij uw klacht (gedeeltelijk) afwijzen, heeft u de mogelijkheid de klacht in te dienen bij het KiFiD (kifid.nl, binnen 3 maanden na onze reactie) of de burgerlijke rechter.