Werkwijze hypotheek

Een hypotheek afsluiten

U heeft een woning op het oog of misschien heeft u zelfs al een bod gedaan dat geaccepteerd is? Wij helpen u graag om de financiering rond te krijgen.

Stap 1: Telefonische kennismaking

Tijdens een telefonisch contact bespreken we kort uw situatie. Aan de orde komen zaken als uw huidige woonsituatie en uw arbeidssituatie. Aan de hand daarvan kunnen wij inschatten op welke wijze wij u direct advies geven. U heeft dan een eerste indruk van ons en onze werkwijze.

We maken een afspraak voor een uitgebreider oriënterend gesprek dat kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. U ontvangt van ons een afspraakbevestiging van dit oriënterende gesprek.

Wilt u dat we u bellen voor een telefonisch overleg? Laat ons dit dan hier weten.

Stap 2: Documenten aanleveren

Een goede oriëntatie kan niet zonder brondocumenten. Tijdens de telefonische kennismaking hebben wij een inschatting gemaakt welke documenten wij nodig hebben voor een goede voorbereiding. Tegelijk met de afspraakbevestiging uit stap 1, ontvangt u een lijst met benodigde documenten. Het is handig om deze stukken voorafgaand aan de afspraak te mailen of op ons kantoor af te geven, zodat we tijdens het gesprek geen extra tijd kwijt zijn aan het opzoeken van benodigde gegevens.

Veelgevraagde documenten zijn:

 • Meest recente salarisstrook
 • Recente werkgeversverklaring
 • Kopie paspoort
 • Eventuele gegevens van de huidige woning, hypotheek en lopende financiële producten

Stap 3: Oriënterend gesprek

Als u een hypotheek aangaat, wilt u natuurlijk snel duidelijkheid over uw financiële ruimte en maandlasten. Bij KleineStaarman Advies kan een oriënterend gesprek op zeer korte termijn worden gepland. Hierbij zit u niet vast aan kantooruren. Desgewenst kan een afspraak ook in de avonduren op ons kantoor of bij u thuis plaatsvinden. Dit eerste gesprek is op onze kosten, het is immers van belang dat we elkaar beter leren kennen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Tijdens dit gesprek doorlopen we een aantal onderwerpen, te weten:

Uw situatie

Aan de hand van onze software inventariseren we uw persoonlijke gegevens en uw situatie. Uw inkomen, uw pensioen en een eventuele huidige woning zijn onderwerpen die hierbij aan de orde komen. Daarna maken we voor u inzichtelijk wat – aan de hand van de ingevoerde gegevens – de maximale hypotheeksom en bijbehorende maandlasten voor u zijn. Hiervan krijgt u na afloop van het gesprek een geprint overzicht.

Informatieverstrekking

Een hypotheek is een complex product. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over mogelijke aflosvormen en fiscale aspecten van uw hypotheek. Ook geven we u een overzicht van alle kosten die gemoeid zijn bij het aangaan van een hypotheek, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Onze dienstverlening

Bij KleineStaarman Advies vinden we het belangrijk om u precies te laten weten hoe wij werken. We vertellen u wat u van ons kan en mag verwachten en welke tarieven we hiervoor rekenen.

Op basis van het oriënterend gesprek besluit u of wij voor u de hypotheek mogen regelen.

Stap 4: Uitwerken van het persoonlijke advies

We starten het daadwerkelijke adviestraject met het doornemen en vervolgens ondertekenen van de opdrachtbevestiging. Daarnaast reiken we u enkele documenten uit.

Vervolgens vullen we uw gegevens aan in de adviessoftware. Zaken die we hierbij bespreken zijn:

 • Uw huidige en toekomstige financiële situatie.
 • Uw specifieke wensen en de hypotheekvormen die hierop aansluiten.
 • De verschillende hypotheekverstrekkers die voor u interessant kunnen zijn.
 • De risico’s bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen met daarbij mogelijke oplossingen en premies.

 

Op basis hiervan maken wij samen met u een keuze voor een geldverstrekker en vragen wij het rente-aanbod en de verzekeringen aan.

Stap 5: Doornemen van het adviesrapport en het rente-aanbod

Het 2e adviesgesprek plannen we met u zodra het rente-aanbod binnen is. De termijn voor het ontvangen van dit aanbod hangt af van de gekozen geldverstrekker en uw persoonlijke situatie. Vooraf geven wij u een indicatie van de doorlooptijd.

Tijdens het 2e gesprek bespreken we :

 • Het adviesrapport dat wij opgesteld hebben met daarin onder andere de conclusies n.a.v. de inventarisatie en het persoonlijke gesprek,  alsmede ons hypotheekadvies.
 • Het rente-aanbod met de hypotheekvoorwaarden die van toepassing zijn op het rente-aanbod. In het rente-aanbod staan de afspraken over o.a. de hypotheekvorm, hypotheekrente, hypotheekbedrag, uw maandbedrag en rentevaste periode.

 

Als alles duidelijk is, tekent u het rente-aanbod en de verzekeringsaanvraag. Wij sturen de getekende offerte vervolgens door naar de hypotheekverstrekker, waarna we alle benodigde stukken verzamelen en doorsturen aan de hypotheekverstrekker.

KleineStaarman Advies kan een eventuele taxatie meteen voor u regelen met een lokaal ingevoerde makelaar. Wij helpen u ook met de eventueel afgesproken bankgarantie, overlijdensrisicoverzekering of woonlastenverzekering. Tot slot doen wij u graag een aanbieding voor uw overige verzekeringen. Belangrijk is dat het financieringsvoorbehoud uit het koopcontract niet verloopt voordat de hypotheekverstrekker schriftelijk akkoord is gegaan. Ook deze data zullen wij samen met u in de gaten houden.

Stap 6: Gefeliciteerd! Uw hypotheek is goedgekeurd

Zodra de hypotheekverstrekker alle stukken akkoord bevonden heeft, laten we u dit weten. We maken dan een 3e afspraak om de definitieve offerte te ondertekenen, waarna de hypotheekstukken door de hypotheekverstrekker naar de notaris worden gezonden. U kunt nu met de notaris een afspraak maken voor het tekenen van de hypotheekakte.

Stap 7: Ondertekening bij de notaris

Zodra de afspraak bij de notaris ingepland is, stelt de notaris de nota van afrekening op waarin alle te ontvangen en betalen bedragen staan. Wij vragen altijd een kopie van deze afrekening op en nemen contact met u op om deze en de concept hypotheekakte door te spreken.

De bank zal kort voor de afspraak de gelden overmaken naar de rekening van de notaris. Indien u zelf geld inbrengt, maakt u dit ook over naar de notaris.

Indien u een verbouwing heeft meegefinancierd zal de hypotheekverstrekker de gelden voor de verbouwing in bouwdepot houden. U krijgt van de hypotheekverstrekker de uitleg en benodigde formulieren om de gelden te gebruiken volgens de geplande verbouwing.

Zodra u de eigendomsakte en hypotheekakte bij de notaris getekend heeft, bent u eigenaar van de nieuwe woning.

Stap 8: Uw hypotheek in de toekomst

Na het passeren van de hypotheek houden we contact met u:

 • Periodiek vragen we u veranderingen in uw situatie aan ons door te geven. Een verandering kan aanpassing van uw financiering of verzekeringen noodzakelijk maken.
 • Voor vragen over de afgesloten producten kunt bij ons terecht en wij zullen deze graag beantwoorden.
 • Het kan zijn dat u in de toekomst uw hypotheek of andere producten wilt aanpassen. Bijvoorbeeld in het geval van verbouwing, verhuizing of andere veranderingen binnen het gezin. Voor een nieuw financieel hypotheekadvies brengen wij opnieuw kosten in rekening, vooraf zullen wij hier wederom duidelijke afspraken over maken.