Checklist belastingaangifte 2023

Voor uw aangifte zijn er verschillende uitgaven die u in 2023 hebt gedaan relevant. U mag deze namelijk aftrekken van uw inkomen. Zo betaalt u minder belasting. Deze checklist helpt u hierbij.

Wat is aftrekbaar?

De volgende kosten zijn mogelijk aftrekbaar

Medische kosten

Een aantal medische kosten zijn aftrekbaar voor zover ze hoger zijn dan de drempel. Deze drempel is 1,65% van uw gezamenlijke inkomen tot een drempelinkomen van €42.434. Bij dat bedrag is de drempel €753. Bij een hoger drempelinkomen is de drempel 5,75% over het meerdere inkomen, verhoogd met €753. De drempel is minimaal €149 (of €298 met partner). De normale zorgkosten komen meestal niet in aanmerking komen voor aftrek.

Let op: uw zorgpremie en uw eigen risico is niet aftrekbaar!

Wat kunt u wel aftrekken? Een volledig overzicht vindt u hier.

Tip: maak een snelle inschatting van uw kosten in relatie tot uw drempel. Dit kan veel tijd besparen.

Giften

Geeft u geld aan goede doelen. Deze gift is aftrekbaar als het een periodieke gift is. Als u een enkele keer aan goed doel geeft, is alles boven 1% van uw inkomen (minimaal €60, maximaal 10% van uw inkomen) aftrekbaar.

Studiekosten

Studiekosten zijn vanaf 2022 niet meer aftrekbaar. Meer informatie leest u hier.

Lijfrentestortingen

Een lijfrentestorting is aftrekbaar indien u een pensioengat heeft. Dit hangt af van uw inkomen en uw pensioenopbouw. Mocht deze situatie spelen, stuur dan naast bewijsstukken van de lijfrentestorting ook uw Uniform Pensioenoverzicht 2022 mee.

Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering

De premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn vaak aftrekbaar. Indien de premie aftrekbaar is (dit dient te blijken uit de polis en/of jaaropgave) geldt er geen drempel. Meestal zal de verzekeraar dit al doorgegeven hebben aan de Belastingdienst en is dit dus vooringevuld in uw aangifte.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is volledig aftrekbaar. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar. Mocht dit spelen, dan ontvangen we graag bewijsstukken van de betaalde alimentatie

Hoe aanleveren?

Is één van deze punten relevant voor u? Dan nemen we deze voor u mee in de aangifte. Upload de rekeningen, bonnen of andere bewijsstukken en we nemen dit mee in de aangifte.

Let op: deze checklist is puur informatief, er kunnen geen rechten aan ontleend worden