Werkwijze zakelijke financiering

Werkwijze bij zakelijke financieringen

Doorgaans starten we het traject met een vrijblijvende afspraak. Tijdens deze afspraak maken we kennis met elkaar, bespreken uw probleemstelling en verkennen de mogelijkheden. Het belang van dit gesprek wordt vaak onderschat. Alleen met vertrouwen en goed begrip van de situatie kan uw vraagstuk uiteindelijk goed worden opgelost.

Na dit gesprek doen we u een voorstel voor dienstverlening. Deze bestaat meestal uit een beschrijving van uw probleemstelling, de voorgestelde werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten. Onze kosten bestaan vaak uit een combinatie van een starttarief (€500 – €1250 excl. BTW, afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden) en een succesfee (1%-3% van de financiering, afhankelijk van de complexiteit).

Voorstel van geldverstrekker

Na uw instemming gaan we aan de gang. Uw financieringsvraag wordt verder uitgewerkt in een financieringsvoorstel dat naar de geldverstrekkers gaat. Het dossier met benodigde stukken wordt bij u en uw accountant opgevraagd. Uiteindelijk leidt dit tot één of meerdere voorstellen van geldverstrekkers. De laatste stap is dat u instemt met één van de voorstellen. Wij zorgen er dan, samen met de geldverstrekker, voor dat het dossier wordt afgerond. U kunt kort daarna over uw geld beschikken.

Vaak vragen ondernemers wat de doorlooptijd is van een aanvraag. Dit hangt sterk af van de beschikbaarheid van stukken, het soort financiering en de doorlooptijd bij de geldverstrekker. De kortste doorlooptijd die wij hebben meegemaakt is 1 werkdag, het langste 5 maanden. En alles wat daartussen zit.