Oversluitanalyse

In onze oversluitanalyse staan we uitgebreid stil bij de vraag: is oversluiten in uw situatie financieel aantrekkelijk. Dit betekent:

  • we vragen de aflosnota van uw geldverstrekker inclusief boete op
  • we onderzoeken of u, met uw inkomen, een nieuwe hypotheek kunt krijgen
  • in de berekening nemen we álle relevante kosten mee
  • we houden rekening met de belastingteruggave op uw boeterente en kosten
  • we doen een aanname voor de rente op uw huidige hypotheek na afloop van de huidige rentevastperiode
  • we leggen dit vast in een duidelijk document
  • we lichten u in begrijpelijke taal toe waarom oversluiten wel of niet aantrekkelijk is

 

De oversluitanalyse is zo zuiver mogelijk: we houden geen rekening met andere argumenten die zouden pleiten voor oversluiten. Een geplande verbouwing kan echter een versterkende reden zijn om toch over te sluiten. Of de wens de rente langer vast te zetten. Deze argumenten bespreken we graag tijdens de toelichting van het rapport.

Voor de oversluitanalyse brengen we €250 in rekening. Indien u via ons kantoor uw hypotheek oversluit, worden deze kosten in mindering gebracht op onze reguliere bemiddelingskosten.

Ik wil weer weten over de oversluitanalyse