Wat is oversluiten?

Oversluiten: u hoort er vaak over in de media. Maar wat is het eigenlijk en hoe werkt het precies als ik mijn hypotheek wil oversluiten? Ik leg het u graag uit!

Hypotheek oversluiten omdat de rente is gedaald

Toen u uw hypotheek afsloot, maakte u afspraken over de looptijd, de rente en de rentevastperiode. Nu zijn we een tijd verder en blijkt de rente flink gedaald. Logisch dat u de gemaakte afspraken over de rente wilt herzien. Maar… afspraak is afspraak. De bank wil best meewerken aan een herziening, maar brengt u dan wel een boete in rekening. Deze boete is gelijk aan de rente die de bank misloopt.

Stel: Uw rente staat nog 10 jaar vast en bedraagt 4%. Als u een nieuwe rente wilt afspreken, bedraagt deze nu 1%. De bank mist 3% per jaar en zal u dus 30% (3% x 10 jaar) als boete in rekening brengen.

Oversluiten betekent nu: uw hypotheek bij de huidige bank oversluiten, de boete betalen en een nieuwe hypotheek afsluiten. Dit is een aanzienlijke ingreep die flinke kosten met zich meebrengt. Maar het voordeel kan ook zeer groot zijn: wij zien in de praktijk besparingen van meer dan €15.000 over de looptijd. Kortom: het loont om dit te onderzoeken.

Wanneer kan oversluiten interessant zijn? Lees ons kennisdocument over oversluiten.

Oversluiten en verbouwen

Oversluiten laat zich uitstekend combineren met een verbouwing of verduurzaming.

Berekening laten maken en besparing inzichtelijk krijgen

KleineStaarman Advies voert geregeld oversluitberekeningen uit voor relaties. Met onze software rekenen we uit hoe hoog de boete is die de bank u in rekening brengt, of we vragen deze op. Hierbij houden we rekening met het boetevrij aflospercentage, uw aflosvorm en de referentierente van de bank. We vergelijken vervolgens de huidige situatie met de nieuwe. In deze nieuwe situatie nemen we alle kosten mee. Bovendien verwerken we ook de eenmalige belastingteruggave in onze vergelijking. Kortom, een gedegen berekening en een goede basis voor een verantwoorde beslissing. De kosten van deze berekening zijn €250,-. Bij oversluiten wordt deze vergoeding verrekend met onze reguliere advies- en bemiddelingskosten.