Aanbieding financiele update 2021- alleen voor bestaande relaties

U merkt het zelf misschien niet. Uw financiele situatie verandert echter voortdurend. Een paar voorbeelden?

  • uw werkgever verandert zijn pensioenregeling, waardoor uw nabestaandenpensioen aanzienlijk slechter wordt
  • de overheid verlaagt de hypotheekrenteaftrek versneld met 3% per jaar, waardoor uw belastingteruggave fors terugloopt
  • de beurzen stijgen flink waardoor uw lijfrentepolis een duidelijke waardestijging meemaakt
  • uw kinderen gaan uit huis waardoor het wezenpensioen in geval van overlijden wegvalt

Enzovoort. Veruit de meeste veranderingen zijn niet van toepassing op uw situatie. Zo heeft u bovenstaande lijst misschien ook gelezen. Maar het gaat niet om de veranderingen die niet van toepassing zijn. Het gaat om die éne verandering die wél van toepassing is. En die u opzadelt met een risico dat u niet wilt lopen.

Om gestructureerd naar deze veranderingen te kijken hebben we een checklist opgesteld. Deze helpt u om de belangrijkste veranderingen te identificeren. U kunt de Checklist financiele wijzigingen 2020 downloaden.

Wij kunnen u ook helpen. Hierbij brengen we uw financiele situatie in kaart. Nu en later, bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid. Van uzelf en uw partner. We stellen vast of u een financieel probleem heeft, en of  dit toereikend is afgedekt. En we bespreken dit met u. In deze tijden gaat dit via Teams.

Deze scan kost ongeveer 2 uur en zou normaal dus €250 kosten. Als nieuwjaarsactie bieden we u dit nu aan voor €200. Deze aanbieding geldt alleen voor bestaande relaties van ons kantoor en geldt tot 1 maart 2021.

Heeft u een servicecontract hypotheken afgesloten? Dan heeft u eens per 3 jaar recht op deze scan. Wij nemen na 3 jaar contact op. Heeft u eerder een verandering in uw situatie? Neem dan zelf contact met ons op.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.