• Home
  • Actueel
  • Autoverzekeringen - Wat te doen na een aanrijding

Autoverzekeringen - Wat te doen na een aanrijding

Door een onverwachte situatie is een aanrijding met een andere weggebruiker zo gebeurd. Het kan iedereen overkomen. Weet jij wat je moet doen wanneer je in deze situatie beland?
De onderstaande punten kunnen helpen! 

Veiligheid boven alles
Breng jezelf en je passagiers in veiligheid en zorg voor eventuele gewonden. Bel direct 112 wanneer er sprake is van (ernstig) letselschade.

Zorg dat de voertuigen veilig staan en gebruik een gevarendriehoek om ander verkeer te waarschuwen. Wanneer ander verkeer niet geblokkeerd wordt, laat dan de voertuigen staan. Moet de auto wel verplaatst worden, maak dan eerst foto’s van de schade en situatie.

Verzamel bewijs
Zijn er getuigen? Vraag een getuige direct een getuigenverklaring in te vullen. Wanneer dit lastig is, vraag dan in ieder geval om zijn/haar gegevens, zodat de getuige later benaderd kan worden voor het invullen van een verklaring. Let op: ook passagiers ouder dan 16 jaar kunnen getuige zijn!
Foto’s van de situatie kunnen op een later moment duidelijkheid geven over de toedracht van het ongeluk. Denk ook aan foto’s van slipsporen en bijvoorbeeld glas.

Schade aan het voertuig
Is er alleen blikschade? Vul met beide partijen het Europees schadeformulier in.
In sommige gevallen is de auto echter zo beschadigd dat verder rijden niet verantwoord of zelfs niet mogelijk is. Bel de alarmcentrale van de autoverzekering wanneer de auto weggesleept moet worden. Dit nummer staat op de groene kaart.

Europees schadeformulier invullen
Vul samen met de andere partij de voorzijde van het schadeformulier zo volledig mogelijk in.
Teken het schadeformulier alleen wanneer je het volledig eens bent met het gezamenlijk ingevulde formulier! Wanneer je het oneens bent met de tegenpartij, noteer dit dan op de achterzijde van het schadeformulier. Thuis vul je de achterzijde van het formulier verder in. Daarna stuur je het volledig ingevulde schadeformulier met foto’s naar de tussenpersoon of verzekeraar.

Noteer altijd de gegevens van de tegenpartij, ook wanneer er op het eerste gezicht geen schade lijkt te zijn. Bij thuiskomst blijkt er soms toch schade te zijn. Wanneer de tegenpartij niet meewerkt of wanneer deze is doorgereden, noteer dan in ieder geval het kenteken.

Tot slot
Geef letselschade altijd aan. Ook wanneer het niet ernstig lijkt. Echte klachten treden vaak pas na een paar dagen op.